Boerderij "Keizershof"

BOERDERIJ "KEIZERSHOF", EEN STUKJE GESCHIEDENIS

In 1869 werd begonnen met de drooglegging van de "Polder Prins Alexander". In 1874 was het zover dat met de verkoop van de drooggevallen gronden werd begonnen. Gerrit Treurniet zag het in deze nieuwe polder wel zitten. Hij kocht in 1875 een aantal kavels in de nieuwe polder, nabij de grens met Zevenhuizen. Gerrit Treurniet liet in 1875 de "Keizershof" bouwen en ging er in 1883 op wonen. Waarom hij de naam "Keizershof" voor zijn nieuwe boerderij heeft gekozen is niet meer te achterhalen. Er wordt wel beweerd dat Keizer Napoleon, bij zijn bezoek aan Nederland over de Rotte getrokken is en daar geslapen heeft. Dit is een fabeltje, want de boerderij bestond toen nog niet.

In 1902 werd Huibert Paul uit Oud Verlaat eigenaar. In 1910 werd Pieter Paul door zijn vader op deze boerderij gezet, en hij werd, bij de latere boedelscheiding in 1926, de nieuwe eigenaar. Na zijn overlijden in 1957 werden de drie ongehuwde zoons van Pieter: Toon, Huib en Frits de opvolgers.

In 1966 werden boerderij en landerijen onteigend door de gemeente Rotterdam voor stadsuitbreiding. De drie broers mochten er voorlopig op blijven wonen, maar elk ogenblik kon men bericht krijgen dat de boerderij zou verdwijnen. Het valt te begrijpen dat met dit vooruitzicht, aan onderhoud niets meer werd gedaan. Toch heeft het nog jaren geduurd voordat de boerderij gesloopt werd. De eens zo fraaie boerderij "Keizershof", wel eens de parel van de Prins Alexanderpolder genoemd, verviel steeds verder zodat ten slotte een bouwval resteerde.

De laatste bewoner van de boerderij was Toon Paul, zijn broer Huib was inmiddels overleden en Frits was vertrokken naar Moordrecht. De gemeente Rotterdam heeft Toon tot aan zijn overlijden op 6 februari 1991 op de "Keizershof" laten wonen. Daarna werd de boerderij binnen een week met de grond gelijk gemaakt en verdween ruim een eeuw geschiedenis.


NAAMGEVELBORD

Historische Commissie "De Ommoordse Polder" is in het bezit gekomen van het naamgevelbord van de boerderij.

Het bord is gerestaureerd en is lange tijd te bewonderen geweest in het voorportaal van restaurant "Keizershof".

Het bord werd op 17 mei 2003 officieel onthuld door mevrouw Reijm-Paul. Zij is op de boerderij geboren. Op onderstaande foto is zij te zien als jong meisje te midden van haar ouders, broer en zusters. (met de strik in het midden).

 

 

 

 
SPONSORS

Albert Hein - Hesseplaats
Bookshop BRUNA - Hesseplaats
Juwelier Robert Den Haag - Hesseplaats
E. Dekker, de Kaasspecialist - Hesseplaats
Zonnetuin Wouter de Graaff - Hesseplaats
Wanderland Organisaties - Rotterdam

Met foto's kan bijna alles: de oude boerderij staat nagenoeg op dezelfde plaats als vroeger. De boomgaard is het enige wat bleef.

COLOFON

Deze informatiekast is officieel onthuld op zaterdag 17 mei 2003 door de portefeuillehouder buitenruimte van de deelgemeente Prins Alexander, Mw. Jolanda van Drongelen.

Het plaatsen van de informatiekast is een initiatief van Historische Commissie "De Ommoordse Polder" die ook eigenaar is van deze informatiekast.
De commissie is onderdeel van Bewonersvereniging "Heide-Bes". Deze vertegenwoordigt de bewoners van de buurt "Keizershof".

Met dit initiatief willen wij de geschiedenis van deze unieke plaats en de locatie waar de 'naamgever' van de buurt ooit heeft gestaan, blijvend onder de aandacht brengen.

In de vorm van wisselexposities wordt in de toekomst meer over de geschiedenis van dit deel van Ommoord gebracht

Historische Commissie "De Ommoordse Polder"
Linus Paulingweg 6
Telefoon: 06 - 15 378 429
www.ommoordsepolder.nl