HISTORIE "DE OMMOORDSE POLDER"
Klik op de verschillende gedeeltes om ze te vergroten

BOERDERIJ "KEIZERSHOF",
EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Deze Informatie kast staat op de plek waar vroeger boerderij Keizershof heeft gestaan.
In 1869 werd begonnen met het droogmaken van "Polder Prins Alexander". In 1874 was het zover dat men met de verkoop van de drooggevallen gronden kon beginnen. Boerderij "Keizershof" werd gebouwd in 1875.

In 1902 werd Huibert Paul uit Oud Verlaat eigenaar, zijn zoon Pieter in 1926. Na zijn overlijden in 1957 werden drie ongehuwde zoons van Pieter: Toon, Huib en Frits de opvolgers.

In 1966 werden boerderij en landerijen onteigend door de gemeente Rotterdam voor stadsuitbreiding. Toch heeft het nog jaren geduurd voordat de boerderij gesloopt werd. De eens zo fraaie boerderij "Keizershof", wel eens de parel van de Prins Alexanderpolder genoemd, verviel steeds verder zodat ten slotte een bouwval resteerde.

Na het overlijden van de laatste zoon werd de boerderij op 14 februari 1991 gesloopt en verdween ruim een eeuw geschiedenis.

Historische Commissie "De Ommoordse Polder" is in het bezit gekomen van het naamgevelbord van de boerderij.

Het bord is gerestaureerd en is lange tijd te bewonderen geweest in het voorportaal van restaurant "Keizershof".

Ommoordse Polder door de eeuwen heen

Deze reeks kaarten toont u hoe de Ommoordse Polder er in de loop der eeuwen heeft uitgezien. Van land naar water en van water naar land. Een rode pijl op de kaarten geeft aan waar u zich bevindt. De scherpe bocht in de Rotte vormt ook een herkenningspunt.

1)

Datering rond 1300. Een kaart waarop de loop van de Rotte goed is te zien. Links van het "Wolf Voppen Meer" (Ysselmeer) ligt het "Ouwemoordse meertje" (Ommoords- meertje). De Rotte liep in die tijd om de huidige Nessepolder heen.

2)

Datering 1660-1684. Het Ysselmeer is grotendeels drooggemaakt. Op deze kaart is ook het Ommoordsmeertje te zien. Vermoedelijk begon vandaar uit de eerste turfwinning. De molens zijn hard nodig voor 'droge voeten'.

3)

Datering 1770, "Ommoorden Hoog". Percelen land en water wisselen elkaar af. Dit gebied is nooit helemaal afgegraven zodat dit gebied tegenwoordig nog steeds hoger ligt dan het zuidelijk deel van Ommoord. Rechts onderaan de Oude Wetering die ook op de vorigekaart te vinden is. Linksonder ziet u de attributen van de landmeter (meetketting en stok, schetsboek). Het schetsje geeft tevens een beeld van het toenmalige landschap.

4)

Datering 1811-1832. Kadasterkaart van een deel van Ommoorden Hoog. Rechts de Nessepolder. Ingekleurd het gebruik volgens het Kadaster met namen van eigenaren. Onder het gekleurde gedeelte is weer de Oude Wetering te zien.

5)

Datering 1859. Door intensieve turfwinning ontstaan grote plassen. Op deze kaart is de eerste Ommoordsche Weg te zien, nu ongeveer het tracé van de huidige Hoofdweg. Uit de diverse droogmakings- plannen wordt uiteindelijk dat van Ingenieur Anne Jan Beijerinck gekozen.

6)

Datering 1877. Vlak na de droogmaking; de Polder Prins Alexander is een feit. De strakke kavels liggen gereed voor land- en tuinbouw. In het midden de (nieuwe) Ommoordseweg. Deze polderweg verdween bij de bouw van de flatwijk Ommoord in 1965.

7)

Datering 1968. De eerste bewoners wonen inmiddels een jaar in hun flats, het polderlandschap verdwijnt. De laatste boerderij (Keizershof) wordt gesloopt in 1991.

8) "Oud-over-Nieuw" Het huidige Ommoord met de daarover heen de verkaveling van de kaart uit 1949. De rode lijn is de voormalige Ommoordseweg.

Colofon

Deze informatiekast is officieel onthuld op 17 mei 2003. Het plaatsen van deze informatiekast is een initiatief van Historische Commissie "De Ommoordse Polder", onderdeel van Bewonersvereniging "Heide-Bes"

Interessegebieden van de Commissie:

  • Vroege geschiedenis van het gebied van voor 1874
  • Bewoning van de Ommoordse polder vóór de bouw van de Flatwijk Ommoord, 1874 - 1968
  • De geschiedenis van Ommoord vanaf 1968
  • Recente geschiedenis van de buurt Keizershof vanaf 1978
Kijk op onze website voor meer informatie.
Wellicht hebt u thuis nog oude foto's van dit gebied, neem contact met ons op.

Historische Commissie "De Ommoordse Polder"
Linus Paulingweg 6
Telefoon: 06 - 15 378 429
www.hommoordsepolder.nl