Boerderij Keizershof
1875 - 1991

BOERDERIJ "KEIZERSHOF",
EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Deze Informatie kast staat op de plek waar vroeger boerderij Keizershof heeft gestaan.
In 1869 werd begonnen met de drooglegging van de "Polder Prins Alexander". In 1874 was het zover dat met de verkoop van de drooggevallen gronden werd begonnen. Gerrit Treurniet zag het in deze nieuwe polder wel zitten. Hij kocht in 1875 een aantal kavels in de nieuwe polder, nabij de grens met Zevenhuizen. Gerrit Treurniet liet in 1875 de "Keizershof" bouwen en ging er in 1883 op wonen. Waarom hij de naam "Keizershof" voor zijn nieuwe boerderij heeft gekozen is niet meer te achterhalen. Er wordt wel beweerd dat Keizer Napoleon, bij zijn bezoek aan Nederland over de Rotte getrokken is en daar geslapen heeft. Dit is een fabeltje, want de boerderij bestond toen nog niet.

In 1902 werd Huibert Paul uit Oud Verlaat eigenaar. In 1910 werd Pieter Paul door zijn vader op deze boerderij gezet, en hij werd, bij de latere boedelscheiding in 1926, de nieuwe eigenaar. Na zijn overlijden in 1957 werden de drie ongehuwde zoons van Pieter: Toon, Huib en Frits de opvolgers.

In 1966 werden boerderij en landerijen onteigend door de gemeente Rotterdam voor stadsuitbreiding. De drie broers mochten er voorlopig op blijven wonen, maar elk ogenblik kon men bericht krijgen dat de boerderij zou verdwijnen. Het valt te begrijpen dat met dit vooruitzicht, aan onderhoud niets meer werd gedaan. Toch heeft het nog jaren geduurd voordat de boerderij gesloopt werd. De eens zo fraaie boerderij "Keizershof", wel eens de parel van de Prins Alexanderpolder genoemd, verviel steeds verder zodat ten slotte een bouwval resteerde.

De laatste bewoner van de boerderij was Toon Paul, zijn broer Huib was inmiddels overleden en Frits was vertrokken naar Moordrecht. De gemeente Rotterdam heeft Toon tot aan zijn overlijden op 6 februari 1991 op de "Keizershof" laten wonen. Daarna werd de boerderij binnen een week met de grond gelijk gemaakt en verdween ruim een eeuw geschiedenis.

Klik op de verschillende gedeeltes om ze te vergroten
1 en 2 - Tijdens de sloop (14-02-1991); 3 - Op het erf; 4 - In de boerderij: de oven en het fornuis; 5 - Drie dochters van Pieter Gerardus Paul en Dina Elizabeth Kroes op de trap naast de boerderij (1929); 6 - De zeven dochters van Pieter Gerardus Paul en Dina Elizabeth Kroes op een rijtje. In de boomgaard bij het huwelijk van Gerda Aletta Paul dd 23 juli 1947.

Met foto's kan bijna alles: de oude boerderij staat nagenoeg op dezelfde plaats als vroeger. De boomgaard is het enige wat bleef.

Colofon

Deze informatiekast is officieel onthuld op 17 mei 2003. Het plaatsen van deze informatiekast is een initiatief van Historische Commissie “De Ommoordse Polder”, onderdeel van Bewonersvereniging “Heide-Bes”

Interessegebieden van de Commissie:

  • Vroege geschiedenis van het gebied van voor 1874
  • Bewoning van de Ommoordse polder vóór de bouw van de Flatwijk Ommoord, 1874 – 1968
  • De geschiedenis van Ommoord vanaf 1968
  • Recente geschiedenis van de buurt Keizershof vanaf 1978
Bezoekt onze informatie bijeenkomsten.
Kijk op onze website voor meer informatie.
Wellicht hebt u thuis nog oude foto’s van dit gebied, neem contact met ons op. dit gebied, neem contact met ons op.

Historische Commissie “De Ommoordse Polder”
Linus Paulingweg 6
(het 1e huis aan uw rechter hand)
Telefoon: 06 – 15 378 429
E-Mail: historie@heidebes.nl
Internet: ommoordsepolder.nl