KROON - De VOGEL
Stam KROON - De VOGEL
Hillegersberg
[07-09-2020]
Genealogische informatie betreffende de familie Kroon - de Vogel

In het bijzonder de bewoners van de hoeve

Ommoordseweg 262 in de Ommoordse Polder.

Eerste generatie

1. Abraham Kroon #566, geboren 15-02-1827 te Woubrugge, overleden 21-03-1886 te Woubrugge, ref. KROON, beroep 1849 Arbeider, beroep 1853 Watermolenaar, beroep 1876 Landbouwer.
- Zoon van Johannes Kroon (watermolenaar, Woubrugge) en Antje de Bruin.

Abraham kocht op 30-10-1877 van Pieter Molenaar voor ƒ 17.000,-- een huis en landerijen in de Prins Alexanderpolder, (later Ommoordseweg 262). Een en ander is als volgt beschreven:
"een bouwmanswoning met schuur, verder getimmerte, tuin en erf, benevens een partij wei- en bouwland, staande en gelegen in de Prins Alexander Polder onder de gemeente Hillegersberg, kadastraal bekend Sectie B nrs 1605, 1606, 1609, 1610, 1893 en 1849 tezamen ter grootte van 15 hectaren 44 aren 50 centiaren."
[Akte 4573, Notaris Gerardus Johannes Spruijt, Ouderkerk aan de IJssel]

Pieter Molenaar had in 1874 de landerijen verworven op de veiling na de droogmaking van de polder voor ƒ 10.050,-- . Hij liet er een bouwmanswoning op bouwen en verhuurde woning en opstallen aan zijn zuster Aagje Molenaar en haar man Johannes Kroon, de zoon van Abraham Kroon.

Op 16-03-1895 besloten (om nog onduidelijke reden) de kinderen van Abraham zijn erfenis te verwerpen. [Verklaring Arrondisements Rechtbank van Den Haag]
De erfenis gaat daarop over op zijn vrouw Hermina Prosman en de kinderen van zijn dochter Trijntje, te weten Antje en Zeger de Vogel.


Getrouwd: 08-06-1849 te Aarlanderveen, Hermina Prosman #567, overige namen Mina Prosman, geboren 14-04-1830 te Aarlanderveen, overleden 19-03-1904 te Hillegersberg, beroep 1849 Dienstbode, woonde voor 14-11-1888 Woubrugge; na 14-11-1888 Ommoordseweg 262, Hillegersberg.
- Dochter van Gerrit Prosman (Rietdekker te Aarlanderveen) en Trijntje Rood.

Kinderen:

2. i. Trijntje Kroon #565 geboren 06-02-1850.
3. ii. Johannes Kroon #670 geboren 09-11-1852.
iii. Gerardus Kroon #671, overige namen Gerrit Kroon, geboren 21-03-1854 te Leiderdorp, overleden 05-11-1907 te Schoonhoven, woonde voor 14-11-1888 Woubrugge; na 14-11-1888 Ommoordseweg 262, Hillegersberg.
iv. Antje Kroon #651, geboren 11-12-1856 te Leiderdorp, overleden 20-06-1941 te Rotterdam, woonde voor 27-12-1889 Krimpen a/d IJssel; 27-12-1889 - 26-06-1890 Ommoordseweg 262, Hillegersberg; na 26-06-1890 Woubrugge.

Op 19-08-1901 kocht Antje voor ƒ 22.500,-- grond en opstallen aan de Ommoordseweg 262 van haar moeder Hermina Prosman, die samen met haar kleinkinderen Antje en Zeger de Vogel eigenaar was. (Om nog onduidelijke reden hadden de kinderen van Abraham zijn erfenis verworpen.)
[Akte Notaris Antony Paulus Adrianus Vink, Hillegersberg]

Op 10-12-1901 werd de koopakte herzien: Er was op 19-08-1901 namelijk vergeten dat er nog een kind was van Abraham Kroon, namelijk Jan Albert, die al in 1888 overleed. De resterende kinderen hadden pas in 1895 de erfenis van hun vader afgewezen. Jan Albert erfde dus wel en omdat Jan Albert's moeder, broers en zusters van hem erfden moest toch de opbrengst van de verkoop anders worden verdeeld en ging alsnog een deel naar de andere kindenen.
[Akte Notaris Antony Paulus Adrianus Vink, Hillegersberg]

Op 30-03-1908 verkocht Antje voor ƒ 28.100,-- grond en opstallen aan de Ommoordseweg 262 aan Maarten Dijkshoorn.
[Akte Notaris Johannes Michiel Slinkert, Rotterdam]

Getrouwd (1): 30-10-1896 te Hillegersberg, Dirk Leeuwenhoek #652, geboren 1863 te Woubrugge (zoon van Willem Leeuwenhoek #653 en Antje Hoogendoorn #654), overleden 02-01-1900 te Woubrugge.
Getrouwd (2): 07-11-1901 te Rotterdam, Pieter van Meggelen #655, geboren 28-02-1873 te Nieuwenhoorn.
- Zoon van Willem van Meggelen en Dina Lensveld.
4. v. Geertje Kroon #672 geboren 26-02-1859.
vi. Jan Albert Kroon #673, geboren 19-06-1863 te Woubrugge, overleden 06-10-1888 te Hillegersberg.


Tweede generatie

2. Trijntje Kroon #565 (1.Abraham1), geboren 06-02-1850 te Woubrugge, overleden 02-12-1925 te Capelle aan den IJssel, woonde voor 14-11-1888 Wouwbrugge; 14-11-1888 - 05-07-1907 Ommoordseweg 262, Hillegersberg, ; na 05-07-1907 Schoonhoven.

Trijntje kwam als weduwe van scheepmaker Gerrit de Vogel in 1888 met haar moeder Hermina Prosman (1830-1904) en twee kinderen (Antje 11 jaar en Zeger 10 jaar) naar Hillegersberg. Ze gingen wonen op de boerderij aan de Ommoordseweg 262.

Op 13-06-1907 trouwde ze te Hillegersberg met Arie van der Hek en vertrok naar Schoonhoven, waar ook haar dochter Antje na haar huwelijk met Dirk Adrianus van den Oever in 1906 naar toe was verhuist.

Ze vertrokken op 01-09-1913 vanuit Schoonhoven naar Capelle aan den IJssel. Op 23-03-1914 vertrokken ze vervolgens naar Rotterdam (o.a. Palestinastraat 60a).
Arie overleed 09-11-1921. In 02-06-1925 trokt ze in bij haar zoon Zeger in op de Bermweg 75 te Capelle a/d IJssel.


Getrouwd: 18-05-1876 te Woubrugge, Gerrit de Vogel #564, geboren 12-06-1845 te Alphen en Rietveld (zoon van Zeger de Vogel #568 [1811- ] en Antje Munnik #569 [1810-1866]), overleden 09-04-1879 te Alphen aan de Rijn, beroep 1876 Scheepmaker.

Kinderen:

5. i. Antje de Vogel #574 geboren 04-03-1877.
6. ii. Zeger de Vogel #560 geboren 20-08-1878.

3. Johannes Kroon #670 (1.Abraham1), geboren 09-11-1852 te Leiderdorp, overleden 08-04-1908 te Rotterdam, beroep Bouwknecht, woonde 25-07-1875 - 05-07-1888 Ommoordseweg 262 (G4), Hillegersberg (aangeduid als: polder Prins Alexander G4); na 05-07-1888 van Meekerenstraat 2, 30, 28, 32;, Haverlandstraat 37; Wollefoppenstraat 27b, 21 alle te Rotterdam.
Getrouwd (1): 27-11-1874 te Moordrecht, Aagje Molenaar #679, geboren 13-04-1851 te Moordrecht (dochter van Aris Molenaar #676 [1815 -1870] en Cornelia Baren #677 [1819]), overleden 16-03-1901 te Rotterdam.

Kinderen:

i. Abraham Kroon #680, geboren 07-12-1875 te Hillegersberg, overleden 15-01-1876 te Hillegersberg.
ii. n.n. Kroon #681, geboren 14-10-1876 te Hillegersberg, overleden 14-10-1876 te Hillegersberg, kraamkind mannelijk.
iii. Aris Kroon #682, geboren 02-10-1877 te Hillegersberg, overleden 15-10-1877 te Hillegersberg.
Getrouwd (2): 05-11-1902 te Rotterdam, Jantje Vink #683, geboren 06-01-1862 te Moordrecht.
- Dochter van Fredrik Vink en Dirkje Groeneweg.

4. Geertje Kroon #672 (1.Abraham1), geboren 26-02-1859 te Woubrugge, overleden 18-01-1896 te Hillegersberg.
Getrouwd: 18-07-1892 te Hillegersberg, Jacobus van Vliet #684, geboren 26-06-1863 te Bleiswijk, overleden 14-01-1900 te Bleiswijk.
- Zoon van Leendert van Vliet en Maartje Lamens.

Kinderen:

i. Maartje van Vliet #685, geboren 12-10-1893 te Hillegersberg, woonde voor 14-06-1902 Bleiswijk; 14-06-1902 - 17-10-1906 Ommoordseweg 262, Hillegersberg; na 17-10-1906 Schoonhoven.


Derde generatie

5. Antje de Vogel #574 (2.Trijntje2, 1.Abraham1), geboren 04-03-1877 te Alphen aan de Rijn, overleden 16-05-1923 te Rotterdam, woonde voor 14-11-1888 Woubrugge; 14-11-1888 - 11-06-1906 Ommoordseweg 262, Hillegersberg; na 11-06-1906 Koestraat 8, Schoonhoven; na 23-03-1914 Palestinestraat 60b, Rotterdam.
- Antje verhuisde na haar huwelijk met Dirk Adrianus van den Oever in april 1906 naar Schoonhoven.
Getrouwd: 05-04-1906 te Hillegersberg, Dirk Adrianus van den Oever #575, geboren 23-08-1881 te Bergambacht (zoon van Pieter van den Oever #576 [1846-1918] en Klazina Tempelman #577 [1856-1925]), overleden 24-08-1949 te Renkum, beroep Metselaar.
- Trouwde, na de dood van Antje, op 26-11-1924 te Rotterdam met Ida Maria Piket (Dochter van Pieter Piket en Antje Waterland) º 19-05-1884, Leiderdorp.

Kinderen:

i. Klazina Trijntje van den Oever #656, geboren 11-01-1908 te Schoonhoven, beroep Winkelbediende.
ii. Trijntje Antje van den Oever #657, geboren 08-08-1911 te Schoonhoven.

6. Zeger de Vogel #560 (2.Trijntje2, 1.Abraham1), geboren 20-08-1878 te Alphen aan de Rijn, overleden 13-01-1930 te Rotterdam, beroep 1909 Vleeshouwer, beroep 1910 Koopman, woonde voor 14-11-1888 Woubrugge, ; 14-11-1888 - ca. 1908 Ommoordseweg 262, Hillegersberg.

Zeger - bleef na zijn huwelijk met Hendrika Wentink - op de boerderij Ommoordseweg 262 wonen met nog even inwoning van moeder Trijntje.
Hendrika Wentink zal hij wellicht hebben leren kennen in Capelle Schenkel waar haar vader een kruidenierswinkel had aan de Schenkel maar ook in landbouwgereedschappen handelde.
Vermoedelijk rond- of in 1908 verhuisde Zeger met vrouw en inmiddels twee kinderen (Mien en Jan Willem) naar Schoonhoven. Zeger oefende daar het beroep van vleeshouwer uit en werd ook wel koopman en winkelier genoemd.
Op 3 september 1910 ruilt Zeger zijn winkel en woning met pakhuis, erf en open grond aan de oostzijde van de Nieuwehaven in Schoonhoven met de winkel, schuur, erf en open grond van zijn schoonvader Jan Willem Wentink aan de Nieuwe Schinkel (Kanaalweg) in Capelle aan den IJssel. Hij leent daarvoor 2500 gulden bij Arie van Hek, de tweede man van zijn moeder Trijntje met wie zij op 13 juni 1907 in het huwelijk is getreden. Als onderpand dient het nieuwe bezit, de ex-winkel van zijn schoonvader dus, aan de Nieuwe Schenkel, tegenwoordig Kanaalweg. Op een gegeven moment zijn de schoonouders van Zeger vertrokken naar Apeldoorn om daar te gaan rentenieren.

Jan Willem Wentink, de schoonvader van Zeger had de winkel in manufacturen en koloniale waren aan de Nieuwe Schinkel in 1891 gekocht van ene Arie Koolmees. Zeger breidde het assortiment uit met land- en tuinbouwgereedschappen, bestrijdingsmiddelen, teer en carboleum.
Na het overlijden van Zeger in 1930 nam zoon Jan Willem de verkoop van landbouwgereedschappen over.


Getrouwd: 29-03-1906 te Hillegersberg, Hendrika Wentink #561, geboren 05-02-1885 te Valburg (dochter van Jan Willem Wentink #562 en Aaltje Nijland #563), overleden 02-06-1962 te Capelle aan den IJssel.
Hendrika met haar dochter Mien gingen na de dood van Zeger door met kruidenierswaren, waarna er al snel volledig op de verkoop van sigaren, sigaretten en rokersartikelen werd overgegaan. In 1937 wordt de sigarenzaak verplaatst van Kanaalweg 39 naar Kanaalweg 47. In 1955 wordt de zaak verbouwd en wanneer de weduwe De Vogel overlijdt in 1962 gaat Mien alleen verder.

Kinderen:

i. Hermina Trijntje de Vogel #665, roepnaam Mien, geboren 18-06-1906 te Hillegersberg, overleden 06-06-2001 te Rotterdam.
Als haar moeder overlijdt in 1962 gaat Mien alleen door met de winkel. Mien stond bekend als een sterke vrouw. Iedereen kende haar en haar speciaalzaak met een groot assortiment aan rokerswaren, zij was een begrip in Capelle-Schenkel en omstreken. Ook konden patiënten van dokter Boonstra bij Mien de voorgeschreven medicijnen afhalen en laten weten als zij de dokter nodig hadden.
Samen met benzinepompexploitant Arie Ton liet Mien in 1964 op de plaats van een oud pand van Ton en haar sigarenwinkel een nieuw dubbelpand met twee bovenwoningen bouwen. In het linker en grootste deel, kwam de autostalling van Arie Ton, in het rechterdeel kwam het Sigarenmagazijn 'De Schenkel' van Mien de Vogel, welke op 19 december 1964 werd geopend. Eind 1972 hield ze het, 66 jaar oud, voor gezien en verkocht haar pand aan buurman en woninginrichter A. Lagerwaard die er een slaapotheek inrichtte .

ii. Jan Willem de Vogel #658, geboren 01-10-1907 te Hillegersberg, overleden 26-09-1970 te Rotterdam.
- Na het overlijden van zijn vader in 1930 nam Jan Willem de verkoop van landbouwgereedschappen over.
Getrouwd: 07-03-1935 te Capelle aan den IJssel, Willempje Verkaik #659, geboren 25-05-1911 te Capelle aan den IJssel, overleden 21-12-1991 te Bergschenhoek.
- Dochter van Leendert Verkaik en Marrigje Cornelia Goor.
iii. Gerrit Gerardus de Vogel #660, geboren 03-03-1909 te Schoonhoven, overleden 23-01-1973 te Rotterdam.
Getrouwd: 03-07-1940 te Rotterdam, Hendrina Johanna van Lenningh #661, geboren 08-05-1909 te Rotterdam, overleden 25-02-1973 te Rotterdam.
- Dochter van David Hendrik van Lenningh en Wilhelmina Helena Johanna Cramer.
iv. Hendrik Jan de Vogel #662, geboren 30-04-1910 te Schoonhoven, overleden 13-03-1985 te Capelle aan den IJssel.
Getrouwd (1): 25-11-1936 te Rotterdam, Annigje Labrie #663, geboren 03-04-1914 te Rotterdam (dochter van Korstiaan Labrie #2154 [1887] en Joanna Littel #2155 [1885-1962]), overleden 25-10-1951 te Rotterdam.
Getrouwd (2): 16-02-1957 te Capelle aan den IJssel, Jantje Mulder #664, geboren 19-03-1919 te Borger, overleden 16-01-1993 te Rotterdam.
- Dochter van Jakob Mulder en Berendina Stel. Was eerder gehuwd/gescheiden met Johannes Philippus Swarts.
v. Zeger Anton de Vogel #666, geboren 06-06-1914 te Capelle aan den IJssel, overleden 19-01-1971 te Capelle aan den IJssel, begraven 23-01-1971 te Rotterdam, Oud Kralingen.
Getrouwd: 20-01-1944 te Capelle aan den IJssel, kerkelijk huwelijk 20-01-1944 te Capelle aan den IJssel, Elizabeth Weijling #667, geboren 30-01-1917 te Rotterdam, overleden 07-12-1988 te Capelle aan den IJssel, begraven 10-12-1988 te Rotterdam, Oud Kralingen.
- Dochter van Cornelis Weijling en Adriana Stoppelenburg. Na de dood van Zeger trouwde Bets op 05-09-1972 in Hattem met Klaas van Gelder [1909-1988].
vi. Abraham de Vogel #668, geboren 20-06-1925 te Capelle aan den IJssel, overleden 19-07-2010 te Rotterdam.
Getrouwd: te Nieuwerkerk aan den IJssel, Anthonia Maria Hoogendoorn #669, roepnaam Toos, geboren 20-03-1926 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overleden 03-05-2012 te Rotterdam.